TIN TỔNG HỢP

content.title
Tiếp đoàn Toyota châu Á Thái Bình Dương (TMAP ) do chủ tịch dẫn đầu thăm Toyota Thanh Xuân
Hôm nay ngày 14/05/2019 Toyota Thanh Xuân tiếp đoàn Toyota châu Á Thái Bình Dương (TMAP) do chủ tịch dẫn đầu.Tiếp đoàn Toyota châu Á Thái Bình Dương phía Toyota Thanh Xuân gồm có:Ông Kim Văn Quyết – Tổng giám đốcÔng Nguyễn Việt Đức (Giám đốc kinh doanh) B
Đọc tiếp