TIN NỘI BỘ

content.title
Hội thi tay nghề nội bộ 2019
Ngày 07/04/2019, Toyota Thanh Xuân tổ chức Hội thi tay nghề nội bộ 2019 dành cho các nhân viên và kỹ thuật viên ở 06 lĩnh vực, gồm: Bán hàng, Cố vấn dịch vụ, Sửa chữa chung, Gò, Sơn và Phụ tùng. Đây là cuộc thi hàng năm với mục đích rèn luyện kỹ năng, nân
Đọc tiếp